Өвөр Монголын орхон шинжлэг мэргэжлийн хязгаарт компани

Үүрэг: үндэстний соёлын мэдээ зангжйлтийн үйлэсыг хөгжүүлнэ.
Хүсэл эрмэлзэл: үндэстний соёлын мэдээ зангицлалтын охь таваарын нэрт тэмдэгийг хийнэ.
Манай харалт: хүн болгоны сэтгэлийг олсон бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ хангана.
Голлох өртөгийн үзэлт : Би хүн бүний төлөө, хүн бүхэн минь төлөө.

Анхдагч монгол бичгийн мэдээ зангичилалтаар гол волгосон эзэгнэлтийн бус зохион байгуулалт. Байгууламжийн нэрийдэл: Өвөр Монголын Орхон монгол хэлний сураг зангичилалтын судалгааны хүрээлэн Байгуулагдсан цаг : 2013 оны 9 сар Газар : Өвөр Монголын Хөххот Баг: Орхон компанийн мэргэжлийн баг,Өвөр Монголын их сургууль ,Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн монгол хэлний сураг зангичилалтын тусхай мэргэжилтэн Судалгааны чиглэл: Монгол хэлний мэдээ зангичилалтыг судлан нээх, ашиглах ба хамтаар хэрэгжүүлэх , мэргэжлийн чадвартныг хүмүүжүүлэх Зорилт : Монгол бичгийн мэдээ зангичилалтын үйлсийг гүнзгий хөгжүүлэх

Данслуулсан цаг :2014 он 

Данслуулсан бэл мөнг:500 түмэн ардийн зоос

Компанийн шинж чанар :дээд шинэ техник мэргэжлийн аж ахуйлал

Компанийн  хэвцээ:68 хүн

Компанийн хаяг :хөххотийн сайхан тойргийн боот зүүн зээлийн  й хэ асарийн 6 дугаар давхар

Компанийн албан сүлжээ :www.orhonit.com

үйлчилгээний  утас: 400-805-2232 

Харилцах  утас : 0471-2537570

Үндэстний соёлын мэдээ зангжулах түргэн замыг босгон байгуулна. Үндэстний соёлын мэдээ зангичилалтын охь таваарийн нэрт тэмдгийг хийнэ. хүн болгоны сэтгэлийг олсон бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээг хангана. Би хүн бүхний төлөө, хүн бүхэн миний төлөө.

Харилцах хүснэг

Харилцах занги

400-805-2232
0471-5617213
info@orhonit.com
Хөххотийн сайхан тойргийн боот зүүн зээлийн й хэ асарийн 6 дугаар давхар