Засаг захиргааний хуули хэрэгжүүлж хяналт тавих тавцангий хоёдэх хугацааны шалган баийцаалт амжилт олсон.

Дундад улсын эв хамт намын отгийн өмнөөт хушууны Намын хорооны зохион байгуулах хэлтсийн хоёдэх хугацааны шалган баийцаалт амжилт олсон.

Оюунч сургуулийн хүрээ амжилт олсон.

Дундад улсын эв хамт намын ордос хотын сахилга бат байцаах хорооны шалган баийцаалт амжилт олсон.

Дундад улсын эв хамт намын отгийн өмнөөт хушууны Намын хорооны зохион байгуулах хэлтсийн нэгдэх хугацааны шалган баийцаалт амжилт олсон.

Өвөр монголын Өрхан(ORHON) шинжлэх ухаан техник мэргэжлийн хязгаарт компани.

Судалгааны хүрээлнээс 《Анхдагч монгол хэлний сураг зангижилтаар гол болгосон ашгийн бус зохион байнуулалт 》и байгуулав.

Харилцах хүснэг

Харилцах занги

400-805-2232
0471-5617213
info@orhonit.com
Хөххотийн сайхан тойргийн боот зүүн зээлийн й хэ асарийн 6 дугаар давхар