Өвөр Монголын орхон шинжлэг мэргэжлийн хязгаарт компани

Үүрэг: үндэстний соёлын мэдээ зангжйлтийн үйлэсыг хөгжүүлнэ.
Хүсэл эрмэлзэл: үндэстний соёлын мэдээ зангицлалтын охь таваарын нэрт тэмдэгийг хийнэ.
Манай харалт: хүн болгоны сэтгэлийг олсон бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ хангана.
Голлох өртөгийн үзэлт : Би хүн бүний төлөө, хүн бүхэн минь төлөө.

Харилцах хүснэг

Харилцах занги

400-805-2232
0471-5617213
info@orhonit.com
Хөххотийн сайхан тойргийн боот зүүн зээлийн й хэ асарийн 6 дугаар давхар