Өвөр Монголын орхон шинжлэг мэргэжлийн хязгаарт компани

Үүрэг: үндэстний соёлын мэдээ зангжйлтийн үйлэсыг хөгжүүлнэ.
Хүсэл эрмэлзэл: үндэстний соёлын мэдээ зангицлалтын охь таваарын нэрт тэмдэгийг хийнэ.
Манай харалт: хүн болгоны сэтгэлийг олсон бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ хангана.
Голлох өртөгийн үзэлт : Би хүн бүний төлөө, хүн бүхэн минь төлөө.

Монгол хэлний тооцоолт

Монгол хэлний тооцоолт бол манай компанийн хамаг гол болох тухайлсан ажлийн нэг болно, олон жилийн турш манай хамт олон нь монгол хэлний тооцоолтын мэргэжлийн судлан нээлтийн ажлд хүчин зүтгэнгсэн бөгөөд мэдэгдэм үр бүтээл олсон байна. Монгол хэлний үсэг бичигийн котлол жич илэрхийлэх мэрэгжил. Монгол хэлний тэргүүн тооцоолтын үйлчилгээ. Монгол хэлний систэм:

Нэн олон

Оюунч сургууль

Монгол хятад хос хэлний оюунч сургуулын хүүрээний тавцан бол сурагч, гэрийн ахмадд, багш, сурган хүмүүжилийн ажилтанд зориулсан чөлөөт, өргөтгөж болхуйц , үргэлжлэхүйч үйлчилгээний сургуулийн хүүрээний оюунч ерөнхийлсэн үйлчилгээний тавцан болно. монгол хятад хос хэлний оюунч сургуулын хүүрээний тавцан нь"нэгдэлтэй давцангаар суурь болгон, оюунч заан сургалтаар гол болгож оюунч хамааралтаар тулгуур болгон, багшийн хөгжилтээр хөдөлгүүр болгон, амар тайван сургуулийн хүүрээр баталгаа болгож, эе найрамдуу сургуул ба гэрээр холбоос болгон, давуулаг ‍‍‍хөгжүүлэлтээр удирдамж болгож" хамаг эцэст сурагч, багш, сургуулийн давуулаг хөгжилтийг ахиулсан" амар түвшин, тогтуун, бохиртолгүй, энергид арвибтай оюунч сургуулын хүүрээний амь ахуйн систэмийг" байгуулна.

Нэн олон

Оюунч намын байгуулалт

Орхон монгол хятад хос хэлний оюунч намын байгуулалт "Дундад улсын эв хамт намын дүрэм", намын дотоодын хамаа бүхий дүрэм тогтоол жич хамааралтын аргыг журамлаж, цөөн тоот үндэстний газар ороны үндсэн шатны намын байгуулалтын бодитой ажилтай уялдуулж, интэр сүлжээ + намын байгуулалт + том датаын ойлгогдохууныг хэрэгжүүлж, зохион байгуулалтын байгуулалт, ухаагуулах үзэл санаа, сахилаг бат байцаах ажлын хянан байцаалт, нэгдмэл фронт, улс төр хууль цаазын ерөнхийлэн засах нэг цогцжуулсан намын байгуулалтын тавыг нэг цогцжуулох монгол хятад хос хэлний их тавцаныг үүдсэн байгуулна.

Нэн олон

Оюунч хуул хэрэгжүүлт

Оюунч хуул хэрэгжүүлтийн тавцан нь хуул хэрэгжүүлэх, хянан харгуулах, хаяналт тавих, шийдвэрт бодлого, ажлын амжилт бүтэмжийг хянан шалгах жич олон нийтийн үйлчилгээ хангах зэрэгийг хамарсан тухайлсан ажилын ерөнхийлсэн чанармай тавцан болно. "гурван зүйлийн дүрэмийн" холбогдол бүхнй ажилын гоол арга зам ба арга хэмжээ болсоны хувьд, давцангаар дамжуулан дүрэмийг нэгдэлтэй болгоох, чухал зангилгыг эзэмдэж болгоож, үүний уламаас хэрэг шийдвэрлэх яс чанар ба хэрэгжүүлэх хир хэмжээг дээшлүүлж, засаг захиргааын хуул хэрэгжүүлэх явлыг ил тод болгоож, хуул ёсы, журамжуун, бүтэмжмэй хяналм тавилмыг ахиулна.

Нэн олон

Харилцах хүснэг

Харилцах занги

400-805-2232
0471-5617213
info@orhonit.com
Хөххотийн сайхан тойргийн боот зүүн зээлийн й хэ асарийн 6 дугаар давхар