Оюунч намын байгуулалт

Анхдагч монгол хятад хос хэлний оюунч иамын байгуулалтын бүтээгдэхүүн
Нэг өртөөчилсөн намын байгуулалтын ажлын шийдвэрлэх төсөл хүчирхэг суурь төсөвлөө
Ил тодорхой хэрэглэгч ийн бүтэц, дөхөм авсаархнаар хэрэглэгчтэй харилцах

Орхон монгол хятад хос хэлний оюунч намын бүтээн байгуулалтын танилцуулга

Орхон монгол хятад хос хэлний оюунч намын байгуулалт нь《 дундад улсын эв хамт намын дүрэм 》, намын дотоодын хамаа бөхий дүрэм тогтоол жич хамааралтын аргыг журамлаж, цөөн тоот үндэстэний газар орны үндсэн шатны намын байгуулалтын бодитой ажилтай уялдуулж, интер сүлжээ + намын байгуулалт + том дайдын ойлгогдохууныг хэрэгжүүлж, зохион байгуулалтын байгуулалт, ухуулах үзэл санаа, сахилга бат байцаах ажлын хянан байцаалт, нэгдмэл фронт, улс түр хуул цаажийн юрнхэилэн засах ниг цогцжуулсан намийн байгуулалтийн тавыг нэг цогцожуулаху монгол хятад хос хэлний их тавцныг үүдэн байгуулна.

Онцлог

Шийдвэрлэх төсөл

Мэргэжлийн давуулаг

Орхон монгол хятад хос хэлний оюунч намын байгуулалт ийн хамаг шинэ JAVA загвар + бичил үйлчилгээний бүтэц

Намын байгуулалтын бэлгэ тэмдэг

Орхон монгол хятад хос хэлний оюунч намын байгуулалтийн хир хэмийн гэрч

Жищээ

Харилцах хүснэг

Харилцах занги

400-805-2232
0471-5617213
info@orhonit.com
Хөххотийн сайхан тойргийн боот зүүн зээлийн й хэ асарийн 6 дугаар давхар