ажилтан элсэх

чамаг хүлээж вайна,манай хамт хамтад оролчарай!

ажлын байрын нэрийдэл ажлын байрын төрөл нийтлэсэн цаг ажиллах газар

Харилцах хүснэг

Харилцах занги

400-805-2232
0471-5617213
info@orhonit.com
Хөххотийн сайхан тойргийн боот зүүн зээлийн й хэ асарийн 6 дугаар давхар